អ្នក​គាំទ្រ Everton មាន​គោល​ដៅ​នៅ Premier League

Dédié à la création d'un rubrique Mythes et Légendes et regroupant tout les travaux et discussions en rapports avec ce sujet...
Répondre
SUMCHHAYSEO
Messages : 53
Enregistré le : dim. oct. 22, 2023 2:03 pm

អ្នក​គាំទ្រ Everton មាន​គោល​ដៅ​នៅ Premier League

Message par SUMCHHAYSEO »

Image

អ្នកគាំទ្រក្រុម Everton បានធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្នុងអំឡុងពេលការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីត្រូវបានដក 10 ពិន្ទុសម្រាប់ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។

ជាការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​កីឡា​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League សម្រាប់​ការ​បំពាន​ច្បាប់​រប្រាក់​ចំណេញ និង​និរន្តរភាព។

ក្លឹបជាច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់អង់គ្លេសនេះត្រូវបាឱ្យមានការខាតបង់អតិបរមាចំនួន 105 លានផោនក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ឬប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្ម។ចាក់បាល់
GregoryViX
Messages : 90176
Enregistré le : jeu. mars 23, 2023 4:34 am
Localisation : Zambia
Contact :

Re: អ្នក​គាំទ្រ Everton មាន​គោល​ដៅ​នៅ Premier League

Message par GregoryViX »

GregoryViX
Messages : 90176
Enregistré le : jeu. mars 23, 2023 4:34 am
Localisation : Zambia
Contact :

Re: អ្នក​គាំទ្រ Everton មាន​គោល​ដៅ​នៅ Premier League

Message par GregoryViX »

Répondre